Περί

Η ομάδα μας δημιουργήθηκε το σχολικό έτος 2015-2016
και συμμετείχαν 18 μαθητές της Α΄ τάξης του σχολείου μας.

Το 2016-2017 συνεχίζουμε με 40 μαθητές και μαθήτριες
της Α΄ και Β΄ τάξης του λυκείου μας.

Σκοπός μας είναι
η ευαισθητοποίηση
της εκπαιδευτικής κοινότητας
στα θέματα
της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
της Οικολογίας & του Εθελοντισμού.

Υπεύθυνοι καθηγητές:
Γεώργιος Παυλίδης
Αντώνιος Παπαφραγκάκης
Αργυρώ Χανιωτάκη
Αργυρώ Ξανθάκη

Advertisements